...

... Laster inn ...

Hytter på Solsætra

Solsætra er et etablert hyttefelt under 1,5 time fra Oslo.

Solsætra er et komplett og ferdig regulert hyttefelt på 226 daa. Det består av 118 selveiertomter, hvorav 23 tomter er solgt. 15 tomter er ferdig bygget med hytte. 95 tomter er ferdig regulert og byggeklare.
Malmlaft vurderer salg av hele hyttefeltet for å kunne investere i infrastruktur i Birkenåsen og utvikle Holmsbu Resort.

Vennligst ta kontakt på post@malmlaft.no dersom du ønsker mer informasjon eller komplett prospekt.