...

... Laster inn ...

1 års befaring

1 års befaring

Ett år etter overtakelse kan begge parter kalle inn til en befaring av hytta for å sjekke at hytta er som den skal være.   

Bankgarantien på 5 % vil fremdeles gjelde i ytterligere fire år. Dette er en ekstra betryggelse mot eventuelle feil eller mangler.